CAPELLA LAND JOINT STOCK COMPANY

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

TẦM NHÌN

Trở thành Nhà đầu tư Khu công nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và là Điểm đến đầu tư lý tưởng của các doanh nghiệp trong nước, khu vực và quốc tế với dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

SỨ MỆNH

Đối với các khách hàng của Capella
  • Cung cấp các giải pháp mặt bằng đất công nghiệp sạch với cơ sở hạ tầng đồng bộ cho khách hàng.
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.
Đối với các đối tác và nhà đầu tư
  • Là đối tác tin cậy được lựa chọn để liên minh kinh doanh
  • Cung cấp giá trị dài hạn tối ưu cho nhà đầu tư.
Đối với xã hội và cộng đồng
  • Chịu trách nhiệm với xã hội, môi trường và cộng đồng chúng tôi đang sống.
  • Tăng giá trị cho cộng đồng và môi trường bằng các chiến lược quản trị doanh nghiệp tốt và phát triển bền vững.
Đối với cán bộ nhân viên
  • Mang lại môi trường làm việc tốt nhất cho toàn thể cán bộ nhân viên.
  • Là nhà tuyển dụng được lựa chọn hàng đầu của các ứng viên.
035 323 9989