CAPELLA LAND JOINT STOCK COMPANY

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

BAN GIÁM ĐỐC

Picture1-1

Ông BÙI ĐÌNH CHIÊN

Chức danh: Tổng Giám đốc

Học vấn: Cử nhân Luật Kinh tế – Đại học Luật Hà Nội

Kinh nghiệm: 20 năm kinh nghiệp quản lý điều hành công ty phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam

BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

20 năm kinh nghiệm quản lý điều hành các Khu công nghiệp.

13 năm kinh nghiệm cho thuê đất Khu công nghiệp và phụ trách hướng dẫn tư vấn thủ tục đầu tư dự án.

13 năm kinh nghiệm cho thuê và phụ trách hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án. Thành thạo tiếng Trung.

11 năm kinh nghiệm triển khai qui hoạch và phụ trách hạ tầng kỹ thuật các KCN.

Trên 13 năm kinh nghiệm về thanh quyết toán các dự án xây dựng; 3 năm kinh nghiệm làm chánh văn phòng.

Trên 13 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính kế toán.

035 323 9989