CAPELLA LAND JOINT STOCK COMPANY

DEVELOPER OF INDUSTRIAL PARKS IN VIET NAM

CONTACT

Để liên hệ với CAPELLA LAND, bạn vui lòng sử dụng các thông tin sau:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

035 323 9989